bool(false)

Freising, Katharina-Mair-Straße 12 (KM)